Jakie właściwości ma beton budowlany?

Beton to najczęściej stosowany materiał w budownictwie. Znajduje zastosowanie podczas wznoszenia większości budynków o różnym przeznaczeniu. Bez odpowiednio dobranego betonu nie mogłyby np. powstać trwałe fundamenty, na których posadowione są obiekty budowlane. Co sprawia, że beton jest podstawowym materiałem, który znajduje zastosowanie w budownictwie? Jakimi właściwościami się charakteryzuje? Wyjaśniamy.

Czym jest beton?

Beton to materiał powstający z cementu, różnego rodzaju kruszyw oraz wody. W składzie betonu mogą również znajdować się inne dodatki, które wpływają na jego właściwości. W zależności od gęstości betonu wyróżniamy beton budowlany lekki, zwykły i ciężki. Ten materiał dopasowywany jest pod względem właściwości do swojego zastosowania oraz oddziałujących na niego warunków środowiskowych.

Najważniejsze właściwości betonu

Do najważniejszych właściwości betonu, które sprawiają, że materiał ten jest wykorzystywany w budownictwie, zaliczamy:

  • określającą poszczególne klasy betonu wytrzymałość na ściskanie,
  • określającą głębokość penetracji wody wodoszczelność betonu,
  • wpływającą na możliwości zastosowania nasiąkliwość betonu,
  • wpływającą na współczynnik przewodzenia ciepła przewodność cieplną,
  • zależną od składu mieszanki porowatość.

Właściwości betonu zależą od doboru składników mieszanki. Obecnie na placach budów wykorzystywany jest przede wszystkim gotowy beton, który powstaje w wytwórni betonu.

Możliwości zastosowania betonu a jego właściwości

Właściwości betonu mają istotny wpływ na możliwości jego zastosowania. Wybór odpowiedniego betonu jest ważny zarówno w przypadku prac prowadzonych na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Warto wiedzieć, że beton nie jest odporny na rozciąganie, dlatego w wielu przypadkach niezbędne jest stosowanie zbrojenia.